Fidanlar İnşaat olarak temel politikamız;

İlişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri doğrultusunda;

 • Mühendislik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek,
 • Bilimsel gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde meslek etiğini korumak,
 • Mevcut durumu korumakta yetinmeyip her noktada sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak belirlemek,
 • Entegre Yönetim Sisteminden ödün vermemek,
 • Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek,
 • Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde etkin çözümler üretmek,
 • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı konularında ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymak,
 • Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,
 • Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
 • Müşterilerin menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak,
 • Çalışanların sosyal haklarının gözetmek ve eğitimlerine önem vermektir.